Všeobecné obchodní podmínky

Děkujeme, že jste si vybrali náš hotel. Níže naleznete obchodní podmínky týkající se vaší rezervace:

Pro garanci rezervace a storno poplatků jsou požadovány údaje Vaší platné platební karty.
Check-in (příjezd) od 14:00 hod / Check-out (odjezd) do 11:00 hod

STORNO PODMÍNKY:

Potvrzená rezervace je zcela závazná a může být bezplatně zrušena nejpozději do 14:00 hodin 2 dny před dnem příjezdu. Pozdní storno, zkrácení pobytu nebo nedojezd bude účtováno v plné výši.
V případě rezervace s podmínkami nevratné rezervace není možné rezervaci zrušit bezplatně.

DĚTI:
Dítě do 0-2 let: na přistýlce zdarma ​včetně ​snídaně (postýlka na vyžádání zdarma)
Dítě 3-12 let: na přistýlce za 500 Kč za noc ​včetně ​snídaně
Dítě od 13 let bráno jako dospělá osoba: na přistýlce za 1250 Kč za noc ​včetně ​snídaně a vstupu do wellness

PŘÍPLATKY:
Lázeňská taxa 50 Kč na osobu a den – platí se v hotelu
Ubytování domácích mazlíčků není povoleno.
Parkování je zdarma na parkovišti u dolního nádraží
Parkování na rezervovaných místech u hotelu je za 500 Kč / den dle kapacitních možností

OSTATNÍ PRAVIDLA POBYTU:
1. Podpisem registrační karty host souhlasí s hotelovým řádem a podmínkami ubytování.
2. Děti do 12ti let nejsou oprávněny užívat výtah bez doprovodu dospělé osoby. Za případné škody způsobené nezletilou osobou nese odpovědnost doprovod, podepsaný na registrační kartě.
3. Host není oprávněn využívat hotelový internet k nelegální činnosti či stahování protiprávního obsahu.
4. V době od 22.00 do 06.00 platí v hotelu noční klid a při jeho porušení může být účtována pokuta, nebo pobyt ukončen.
5. Kouření je v celém objektu přísně zakázáno. Pokuta v případě porušení činí 2500 Kč (100 EUR).
6. K úschově cenných věcí je na každém pokoji k dispozici osobní trezor. V případě potřeby je možné požádat o úschovu ředitele hotelu. Za cennosti či elektroniku, která nebude uložena v bezpečnostní schránce nenese hotel odpovědnost.
7. Ubytování se hradí v den příjezdu. Ostatní služby při objednávce nebo ihned po konzumaci.
8. Hotel si vyhrazuje právo ukončit pobyt hosta předčasně v případě nedodržování provozního řádu hotelu bez náhrady neodbydlené délky pobytu.

Prosím, neváhejte nás kontaktovat na následující e-mailové adrese rezervace@villalauretta.cz pro jakékoli další informace, které potřebujete.

General Terms & Conditions

Thank you for choosing our hotel. Please find below the sales conditions related to your booking :

Check-in (arrival) from 2pm / Check-out (departure) until 11am

CANCELLATION POLICY:
The confirmed reservation is fully binding and can be cancelled free of charge until 14:00 2 day before the day of arrival. Late cancellation, early departures or NO-SHOW will result in the full amount being charged.
For reservations with non-refundable conditions, reservation cannot be cancelled free of charge.

CHILDREN:
Child up to 2 years: on an extra bed free of charge including breakfast (baby cot free of charge)
Child 3-12: on extrabed for 20 EUR per night including breakfast.
Child from 13 years taken as an adult: on an extra bed for 50 EUR per night including breakfast.

ADDITIONS:
Spa tax 2 EUR per person per day - paid at the hotel
Pets: not allowed
Free Parking at "Dolní nádraží" including transfer free of charge
Parking in the hotel site for 20 EUR / day according to capacity

OTHER CONDITIONS:
1. By signing the registration card, the guest agrees to the hotel rules and conditions of accommodation.
2. Children under the age of 12 are not allowed to use the elevator without an adult. The accompanying person, signed on the registration card, is responsible for any damage caused by a minor.
3. The guest is not authorized to use the hotel internet for illegal activities or download illegal content.
4. From 10:00 p.m. to 6:00 a.m., there is a curfew at the hotel, and in case of violation, a fine may be charged or the stay may be terminated.
5. Smoking is strictly prohibited throughout the building. The fine in case of violation is 2500 CZK (100 EUR).
6. A personal safe is available in each room to store valuables. If necessary, it is possible to ask the hotel director for safekeeping. The hotel is not responsible for valuables or electronics that are not stored in the safety deposit box.
7. Accommodation is paid on the day of arrival. Other services when ordering or immediately after consumption.
8. The hotel reserves the right to terminate the guest's stay prematurely in case of non-compliance with the hotel's operating regulations without compensation for the unused length of stay.

Please do not hesitate to contact us at the following e-mail address rezervace@villalauretta.cz we are at your disposal for any further information you need.